Ռոսլին Փրէս

«Ռոսլին Փրէս» հրատարակչական ընկերութիւնը հիմնուած է Մայիս 2016ին գլխաւոր նպատակ ունենալով միջազգային գրականութեան լաւագոյն գործերու հայերէնի թարգմանութիւնը:  Այժմ կեդրոնացած ենք մանկապատանեկան հանրածանօթ գիրքերու թարգմանութեան վրայ:

 

 

Կը հաւատանք որ գրասիրութիւնը պէտք է քաջալերել եւ անոր համար կ’աշխատինք գրականութիւնը հասանելի դարձնելու բոլո’ր ընթերցողներուն, բոլո’ր միջոցներով՝ տպագիր, թուային եւ ձայնային:  Այսպէս՝ նոր սերունդը մայր լեզուն նոր շունչով պիտի ապրի՝ այժմէական միջոցներու ընծայած դիւրութիւններով (PC, iOS, Android):